8/08/2011

Jelgavnieki 2 / People in Jelgava 2

Pirms kāda laika jau rakstīju par vienu ievērojamu rokdarbnieci jelgavnieci pasaules mērogā. Gribu šo sadaļu paturpināt. Šoreiz tā ir māksliniece Sandra Strēle. 
Sandra ir ādas plastikas māksliniece, vizuālās mākslas skolotāja, Jaunpiebalgas bērnu mākslas skolas dibinātāja. Izglītību ieguvusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Tallinas mākslas institūtā. Sandra rada gaišas, iedvesmojošas gleznas ar saules simboliku uz ādas un audekla.
"Mani darbi nav nodeva modei. Es gribu, lai mani darbi dotu spēku. Mums ir jābūt stipriem, lai stāvētu pretīm visam kas nes tumšu spēku - tumsai. Manā sapratnē mākslai jārada cilvēkā vēlme pēc skaistā un labvēlīgā."  (Sandra)

***

Some while ago I already wrote about significant handicrafts artists from Jelgava who is well known worldwide. Now I would like to continue this section. This time the artist is Sandra Strēle.
Sandra is a leather plastic artist, art teacher, Jaunpiebalga children's art school founder. She got her education at the School of Applied Arts in Riga and Tallinn Art Institute. Sandra creates a bright, inspirational paintings if the sun symbols on the leather and canvas
„My works are not a duty to fashion. I want my works to give a strength. We must be strong to hold against all things that brings dark powers – darkness. In my understanding, the art created in human's desire for a beautiful and benevolent. " (Sandra)Māksliniece Sandra StrēleJap, es jau pabiju Sandras personālizstādē, man ļoti patika! Daudzi no šiem darbiem, vairāku gadu garumā, ir skatīti monitora ekrānā, palīdzot izdrukāt vēlamajā izmērā un nosūtīt pa e-pastu. Un ik pa laikam bija vēlme tos ieraudzīt arī dzīvē, jo jau uz datora ekrāna tie izskatījās iespaidīgi. Iesaku aiziet arī Tev!

***
Yes, I already visited Sandras personal exhibition and I liked it a lot. Many of these works i was watching in monitors of my computer by helping to print out pictures of them and sending via e-mails. And time by time I had a desire to see these works in real life, because on computer monitors they looked impressive. I really recommend for you to go and see it yourself!