6/30/2011

Sapnis / Dream

Šo lina spoli iepirku jau uz Ziemassvētkiem. Bija man tāds klikšķis, ka dāvanas gribēju apsiet ar lina diegu. Izrādījās, ka mazākais daudzums ko varēju dabūt linu rūpnīcas veikaliņā ir šāda 1kg smaga spole. Beidzot ir radusies ideja, kur šo diegu pielietot.Tā nu vakar cītīgi tinu pēc vecmāmiņas metodēm kamoliņos,lai iegūtu vēlamo dzijas biezumu.

***

This linen coil I bought already on last Christmas. I had a click - wanted to wrap gifts with linen thread. It turned out that the smallest quantity I could get a linenfactory shop is such a 1kg heavy coil . Finally, I have an idea where and how I can use this thread. So yesterday I used grandmother’s methods to make a clew of linen thread (to obtain the desird thickness of this yarn).


P.S. Ja nu gadījumā kāds nezin ko man dāvināt uz Ziemassvētkiem vai dzimšanas dienā, tad tagad pačukstu priekšā. Viens no maniem mazajiem sapnīšiem ir šāds dzijas tīšanas aparātiņš, kas būtu ļoti man vakar noderējis.

***

P.S. Just in case someone does not know what I give for Christmas or a birthday, I give you a hint. One of my small dreams is such a yarn winding „device”. It could have been very useful yesterday.