8/11/2011

Krāsošana 2 / Yarn dyeing 2

Varbūt kāds vēl atceras kā man gāja negāja ar dzijas krāsošanu pirms kāda laika. Galvenais nemest plinti krūmos pēc pirmās neveiksmes. Uz krāsas paciņas vilna gan nebija pieminēta. Toties kā viens no krāsojamiem materiāliem bija minēts lins un cik man zināms, tad lins skaitās materiāls, kuru tik viegli nemaz nevar nokrāsot. Nolēmu kārtējo reizi paeksperimentēt.

***

Maybe someone still remembers how bad the things went with  the yarn painting hat I did some time ago. Most important thing is not to stop to try doing it after first failure. Ther wasn’t  mentioned coat color on the package of that paint. But as one of the coloring materials was mentioned linen and as far I know linen is considered a material which is not so easy to color. So I decided to experiment once again.5 min vēlāk eksperimentam pievienoju satītu kamolu  / 5 min later I add ball of yarn


Gaišākais bija satīts kamoliņā / Lighter was in ball
Dzija kura bija satīta kamoliņā nav tik vienmērīgi nokrāsojusies kā šķeterēs esošā. Bet ja godīgi es gribēju, lai tas raibums (nevienmērīgums) ir daudz lielāks, izteiktāks. Un protams, kur nu es bez kurioziem. Neaizmirstiet uzvilkt cimdus skalojot dziju. Savādāk būs kā man, uz dažām dienām, tonētas plaukstas. :D

***
Yarn of which were put up in ball is not colored as smooth as cabled yarn.  But to be honest I wanted to make it more spotted (uneven coloring), to have this unevenness more vivid, much bigger, stronger. And of course, It wouldn’t be me if without out funny things and adventures in my actions. Do not forget to wear rubber gloves when you wash the yarn. Otherwise it will be like with me, a few days with colorful palms. :D