3/15/2011

Patiesība par mani / The truth about me


Kursabiedrene un burvīgu tērpu šuvēja Zanda no bloga Mana radošā puse nodeva man stafetes kociņu.

1. Kas ir pirmā lieta, ko tu iedomājies, kad piecelies no rīta?
Vēl tikai 5 minūtītes ļaujiet man pagulēt.

2. Pirmā lieta, ko tu pamani pretējā dzimumā?
Laikam jau seja, pēc tam vispārējais koptēls.

3. Pirmā lieta, ko ņemtu līdz uz neapdzīvotu salu?
Diezgan garlaicīgi un praktiski - nazi.

4. Kas ir pēdējais, ko tu apēdi?
Laimas marcipāna konfekte.

5. Pēdējais cilvēks, ar kuru tu runāji pa telefonu?
Darbā ar klientu.

6. Pēdējā filma, ko tu noskatījies?
Burlesque.

7. Pēdējā grāmata, ko tu izlasīji?
Pašlaik lasu "Vientulība tīmeklī", Janušs Leons Višņevskis

Stafeti nododu tālāk Lienei no Mans prieks.

***
Latvian blogger Zanda from Creative side rewarded me. And these are my answers of her questions:

1. The first thing you think when you wake up in the mornings?
Let me sleep just 5 min. more

2. The first thing you notice in men?
Probably the face is the first and after all look in general

3. The thing that you would take to uninhabitable island?
Quite practical - a knife

4. The last thing you eat?
Laima's Marzipan candy

5. Last person with whom you spoke over the phone?
In job with client

6. The last film you watched?
Burlesque

7. The last book you read?
Now I read "Loneliness On The Net", by Janusz L. Wisniewski

I would like to read the answers for these questions from Liene. See her creations at Mans prieks.