8/29/2011

Rozā šalle / Pink Cowl

Lai kā man to negribētos, bet rudens tuvojas straujiem soļiem. Tāpēc šogad jau laicīgi sagatavojos un uztamborēju sev šalli - apkakli. Kā arī īsti nesaprotu, kas ar mani ir noticis, jo roka automātiski stiepjas pēc kaut kā rozīga. Cik sevi atceros, tad rozā nekad nav bijusi manā favorīt krāsu sarakstā. Līdz šim, daudzu gadu garumā nemainīgi manos favorītos ir bijusi zilā un sarkanā krāsa.
Lai maliņa būtu elastīga, izmantoju šo darba uzsākšanas metodi - foundation single crochet. Hmm, nav ne jausmas kā šo latviski sauc. Tālāk viss pārējais sastāv no garajiem stabiņiem ar vienu apmetumu. Noslēdzošajā rindā tamborēju īsos stabiņus.
Ideja noskatīta ŠEIT.

Dzija: BBB filati Balmy Pluss 300 gr
Tamboradata: 5 mm

***

Autumn is with rapid steps and I really don’t like that. That is the reason why this year I already prepared in a good time and crocheted a scarf – a collar. And i don’t understand what have happened because every time my arm automatically reaches to make something pink. As far as I remember the pink has never been in my favorites color list. So far, over many years consistently my favorite colors were the blue and red.
For first row flexibility, I used a specific method of starting work - foundation single crochet. I have no idea how it is called in Latvian... Next, all the rest consists of double crochet (US). The final row consists of single crochet (US).
Sample found HERE .

Yarn: BBB filati Balmy Pluss 300 gr
Hook: 5 mm

8/24/2011

Cimdu raksts / Mittens pattern

Beidzot tā sīkāk papētīju M.Slavas grāmatu "Latviešu rakstainie cimdi". Izrādās arī tur zīmētie cimdu raksti ir jāpārzīmē, lai būtu tā smuki simetriski. Noskatītais raksts ir no Lejaskurzemes puses, Liepājas novada. Lai gan, nu jau kādus gadus 10 esmu jelgavniece, no senču saknēm nekur neaizbēgsi.
" Saknes jau vējš neizplēš,
pilsētā, kurā piedzimst vējš." (M. Čaklais)
Manuprāt, pārzīmējot rakstu, es pusi no darba jau esmu padarījusi. Ceru, ka mani aprēķini būs pareizi un drīzumā varēšu atrādīt rezultātu.

***

Finally I look closer a book "Latvian traditional mittens" by M.Slava. Before I look closer, I thought that patterns are ready for knitting. From all (over 500) versions I choose this one and redraw. This pattern comes from district of Kurzeme.
I think that with this drawing I already do half from job. I hope that soon I can show you a finished mittens.
Šāds publicēts grāmatā / Original from book

Mans pārzīmētais variants / After redrawing

8/23/2011

Rudens vējiem / Autumn winds

Šīs mazzeķītes ceļos uz Liepāju pie mana krustdēla Intara. Lai mazās kājiņas jau laicīgi būtu siltumā, kad sāks plosīties Liepājas rudens vēji.
Adatas: 2.5mm
Dzija: Aade Long Lilac

***

These little socks traveling to Liepaja at my godson Intars. To small feet in advance would be warm when will rage Liepaja autumn winds.

Neeldes: 2.5mm
Yarn: Aade Long Lilac8/16/2011

Zeķes Saule / Socks The Sun

Latviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule. Saule ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Citu zīmju vidū Saule ierindojas uz viena no augstākajiem pakāpieniem. Saule ir visa redzētāja un zinātāja.

***

Saule - (The Sun) was the goddess of the sun and fertility, patron goddess of the unlucky, including orphans. She was the mother of the daughters of the sun and lived on top of a mountain and flew across the sky on her chariot. At night, she sailed across the sea. She is a beloved Baltic Sun Goddess sometimes recognised as a red apple, setting in the west. Saule is reborn as her daughter, the morning star at the Winter Solstice.

8/11/2011

Krāsošana 2 / Yarn dyeing 2

Varbūt kāds vēl atceras kā man gāja negāja ar dzijas krāsošanu pirms kāda laika. Galvenais nemest plinti krūmos pēc pirmās neveiksmes. Uz krāsas paciņas vilna gan nebija pieminēta. Toties kā viens no krāsojamiem materiāliem bija minēts lins un cik man zināms, tad lins skaitās materiāls, kuru tik viegli nemaz nevar nokrāsot. Nolēmu kārtējo reizi paeksperimentēt.

***

Maybe someone still remembers how bad the things went with  the yarn painting hat I did some time ago. Most important thing is not to stop to try doing it after first failure. Ther wasn’t  mentioned coat color on the package of that paint. But as one of the coloring materials was mentioned linen and as far I know linen is considered a material which is not so easy to color. So I decided to experiment once again.5 min vēlāk eksperimentam pievienoju satītu kamolu  / 5 min later I add ball of yarn


Gaišākais bija satīts kamoliņā / Lighter was in ball
Dzija kura bija satīta kamoliņā nav tik vienmērīgi nokrāsojusies kā šķeterēs esošā. Bet ja godīgi es gribēju, lai tas raibums (nevienmērīgums) ir daudz lielāks, izteiktāks. Un protams, kur nu es bez kurioziem. Neaizmirstiet uzvilkt cimdus skalojot dziju. Savādāk būs kā man, uz dažām dienām, tonētas plaukstas. :D

***
Yarn of which were put up in ball is not colored as smooth as cabled yarn.  But to be honest I wanted to make it more spotted (uneven coloring), to have this unevenness more vivid, much bigger, stronger. And of course, It wouldn’t be me if without out funny things and adventures in my actions. Do not forget to wear rubber gloves when you wash the yarn. Otherwise it will be like with me, a few days with colorful palms. :D

8/08/2011

Jelgavnieki 2 / People in Jelgava 2

Pirms kāda laika jau rakstīju par vienu ievērojamu rokdarbnieci jelgavnieci pasaules mērogā. Gribu šo sadaļu paturpināt. Šoreiz tā ir māksliniece Sandra Strēle. 
Sandra ir ādas plastikas māksliniece, vizuālās mākslas skolotāja, Jaunpiebalgas bērnu mākslas skolas dibinātāja. Izglītību ieguvusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Tallinas mākslas institūtā. Sandra rada gaišas, iedvesmojošas gleznas ar saules simboliku uz ādas un audekla.
"Mani darbi nav nodeva modei. Es gribu, lai mani darbi dotu spēku. Mums ir jābūt stipriem, lai stāvētu pretīm visam kas nes tumšu spēku - tumsai. Manā sapratnē mākslai jārada cilvēkā vēlme pēc skaistā un labvēlīgā."  (Sandra)

***

Some while ago I already wrote about significant handicrafts artists from Jelgava who is well known worldwide. Now I would like to continue this section. This time the artist is Sandra Strēle.
Sandra is a leather plastic artist, art teacher, Jaunpiebalga children's art school founder. She got her education at the School of Applied Arts in Riga and Tallinn Art Institute. Sandra creates a bright, inspirational paintings if the sun symbols on the leather and canvas
„My works are not a duty to fashion. I want my works to give a strength. We must be strong to hold against all things that brings dark powers – darkness. In my understanding, the art created in human's desire for a beautiful and benevolent. " (Sandra)Māksliniece Sandra StrēleJap, es jau pabiju Sandras personālizstādē, man ļoti patika! Daudzi no šiem darbiem, vairāku gadu garumā, ir skatīti monitora ekrānā, palīdzot izdrukāt vēlamajā izmērā un nosūtīt pa e-pastu. Un ik pa laikam bija vēlme tos ieraudzīt arī dzīvē, jo jau uz datora ekrāna tie izskatījās iespaidīgi. Iesaku aiziet arī Tev!

***
Yes, I already visited Sandras personal exhibition and I liked it a lot. Many of these works i was watching in monitors of my computer by helping to print out pictures of them and sending via e-mails. And time by time I had a desire to see these works in real life, because on computer monitors they looked impressive. I really recommend for you to go and see it yourself!