7/30/2011

Lina taša / Linen bag

Lūk ko sadarīju no satītajiem lina kamoliņiem. Šo tašu biju paredzējusi lietot mūzikas festivālu (Positivus un Summer Sound) laikā. Bet nepaspēju pabeigt. Kad abos šajos festivālos pa nakti sāka līt, es sapratu kāpēc nepaspēju!
Ideja noskatīta TE un TE.

Dzija: Lins ~250g (liku kopā 3 pavedienus) + kokvilna ~100g (īriss)
Tamboradata: 3.5mm
Tašas svars: 350 g

***

Here's what I did with those lashed linen clusters. This bag I intended to use in music festivals (Positivus and Summer Sound). But did not manage to complete. When it started to rain in nights of both of these festivals, I understood why I didn’t manage to finish it on time!
Idea to pick up THERE and THERE.


Yarn: Linen ~250g (I put together 3 threads) + cotton ~100g
Hook: 3.5mm
Bag weight: 350g