3/25/2010

Info

Kura gan no mums nav šausminājusies par aprakstiem angļu valodā. Neviena tehniskā zīmējuma, tikai teksta blāķis ar neizprotamiem saīsinājumiem. Klejojot pa interneta plašumiem nejauši atradu tabulu ar angļu saīsinājumiem un to skaidrojumiem un apzīmējumiem latviešu valodā gan tamborēšanai, gan adīšanai.

Milzīgs paldies Līvai no www.rokdarbiem.lv